fbpx

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze lub w pobliżu drogi są obowiązani zachować ostrożność albo szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.

Szczególna ostrożność zachowana przez kierującego pojazdem jest wymagana kiedy następuje:

Włączanie się do ruchu (patrz artykuł o włączaniu się do ruchu)

Zmiana pasa ruchu lub kierunku jazdy.

Manewr cofania.

Manewr wyprzedzania.

Zbliżanie się do przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów.

Zbliżanie się do skrzyżowań.

Przejeżdżanie obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku.

Zbliżanie się i przejazd przez tory kolejowe i tramwajowe.

Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

Przejeżdżanie obok lub za pojazdem do nauki jazdy lub egzaminu państwowego.

Omijanie pojazdu przewożącego osoby niepełnosprawne podczas wsiadania lub wysiadania tych osób.

Przejeżdżanie obok autobusu szkolnego oraz omijanie pojazdu do przewozu dzieci lub młodzieży do lat 18 podczas wsiadania lub wysiadania tych osób.

Znak ostrzegawczy.

Znak drogowy „Szpital”

Nadawany sygnał drogowy barwy żółtej.

Ilustracje oraz opisy pochodzą z podręcznika dla kursantów https://www.zdajtesty.pl/produkt/podrecznik-zdaj-testy-i-egzamin-praktyczny-prawo-jazdy-kat-b/