fbpx

Włączanie się do ruchu (z zachowaniem szczególnej ostrożności) następuje przy wjeżdżaniu:

Na drogę z nieruchomości.

Na drogę z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu.

Z drogi niebędącej drogą publiczną.

Ze strefy zamieszkania.

Na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej.

Na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych.

Ilustracje oraz opisy pochodzą z podręcznika dla kursantów https://www.zdajtesty.pl/produkt/podrecznik-zdaj-testy-i-egzamin-praktyczny-prawo-jazdy-kat-b/