fbpx
Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego.
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

Niezastosowanie się do:

Sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym.
Sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Niezastosowanie się do znaków:

Stop.
Zakaz wjazdu.
Zakaz skręcania w lewo.
Zakaz skręcania w prawo.
Nakaz jazdy.
Wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu.
Linia podwójna ciągła.
Zakaz ruchu.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

Na skrzyżowaniu.
Pojazdom szynowym.
Rowerzystom, podczas zmiany pasa ruchu.
W razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze.
Podczas włączania się do ruchu.
Podczas cofania.
Naruszenie zakazu zawracania.
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

Na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.
Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
Na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi.
Na skrzyżowaniach.
Na przejazdach kolejowych i bezpośrednio
przed nimi.
Na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

Artykuł dostępny również w podręczniku dla kursantów “Zdaj testy i egzamin praktyczny. Prawo jazdy kat. BAT.”