fbpx

Nasza baza pytań została z dniem dzisiejszym zaktualizowana zgodnie  z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury

Zapraszamy do wykupywania subskrypcji

www.zdanyprawko.pl

 

Pytania wycofane z bazy pytań z Ministerstwa Infrastruktury:

 Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym z przyczepą?

a. Dowód rejestracyjny przyczepy.

b. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia Autocasco.

c. Dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczenia NW.

Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką?

a. Prawo jazdy kategorii B1.

b. Prawo jazdy kategorii B z wpisanym kodem 96.

c. Dowód rejestracyjny samochodu i przyczepy.

Jakie dokumenty masz obowiązek posiadać kierując samochodem osobowym?

a. Dowód rejestracyjny pojazdu.

b. Ważne ubezpieczenie Autocasco.

c. Zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego pojazdu.

Który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie, kierując samochodem osobowym?

a. Dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.

b. Dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco.

c. Kartę pojazdu.

Który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując samochodem osobowym zarejestrowanym w Polsce?

a. Kartę pojazdu.

b. Umowę kupna pojazdu.

c. Dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe.

Który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując pojazdem samochodowym zarejestrowanym w Polsce?

a. Kartę pojazdu.

b. Umowę kupna pojazdu.

c. Dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe.

Który z wymienionych dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując motocyklem zarejestrowanym w Polsce?

Kartę pojazdu.

Umowę kupna motocykla.

Dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe.

Który z wymienionych dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując motocyklem z przyczepą?

a. Dowód badania technicznego przyczepy motocyklowej.

b. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania tym zespołem pojazdów.

c. Dowód rejestracyjny przyczepy motocyklowej.

Które z wymienionych dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując motocyklem?

a. Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu.

b. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia autocasco i NW.

c. Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC lub stwierdzający opłacenie jego składki.

Który z wymienionych dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując motocyklem zarejestrowanym w Polsce?

a. Kartę pojazdu.

b. Umowę kupna motocykla.

c. Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Które z tych dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując motocyklem?

a. Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu.

b. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia autocasco i NW.

c. Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC lub stwierdzający opłacenie jego składki.

Który z tych dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, zarejestrowanym w Polsce?

a. Kartę pojazdu.

b. Umowę kupna motocykla.

c. Dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe.

Który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując motorowerem, zarejestrowanym w Polsce?

a. Kartę pojazdu.

b. Umowę kupna motoroweru.

c. Dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe.

Które z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując motorowerem?

a. Pozwolenie od rodziców do używania pojazdu.

b. Umowę kupna motoroweru.

c. Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W której sytuacji policjant zatrzyma dowód rejestracyjny ciągnika rolniczego, którym kierujesz?a. Gdy kierujesz pojazdem po użyciu alkoholu.b. Gdy nie posiadasz dowodu opłacenia składki ubezpieczenia AC pojazdu.c. Gdy nie poddałeś pojazdu badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie.

Który z dokumentów masz obowiązek mieć przy sobie, jeżeli kierujesz motocyklem zarejestrowanym za granicą, którego nie jesteśœ właśœcicielem?a. Umowę ubezpieczenia Autocasco.b. Niezależnie od dowodu rejestracyjnego, dodatkowy dokument potwierdzający prawo do używania pojazdu przez kierującego.c. Umowę ubezpieczenia NW.

Który z dokumentów masz obowiązek mieć przy sobie, kierując motorowerem?

a. Kartę pojazdu.

b. Dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco i NW.

c. Dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.

W jakim terminie masz obowiązek zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym?a. Nieprzekraczającym 7 dni.b. Nieprzekraczającym 14 dni.c. Nieprzekraczającym 30 dni.

 

Który z dokumentów masz obowiązek mieć przy sobie kierując ciągnikiem rolniczym z przyczepą?a. Tylko dowód rejestracyjny przyczepy.b. Tylko prawo jazdy.c. Dowód rejestracyjny ciągnika i przyczepy.

Który z przypadków stanowi podstawę do zatrzymania przez policjanta dowodu rejestracyjnego ciągnika?a. Gdy kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość.b. Gdy kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.c. Gdy pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie.

Jakie dokumenty masz obowiązek okazać na żądanie policjanta kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką?a. Prawo jazdy kat. B1 i dowód rejestracyjny przyczepy.b. Prawo jazdy kat. B i zaœświadczynie o przeglądzie technicznym przyczepy.c. Dowód rejestracyjny samochodu osobowego i przyczepy.